מתקין אביזרים מנוסה לשירות והתקנת מערכות מיגון, איתור ושמע 
שמור תמונה ביטול