עובד ייצור בבית מלאכה באוויר משפחתית 
שמור תמונה ביטול