גובי - חיפוש עבודה - מענק הכנסה – שכירים ועצמאיים
שמור תמונה ביטול

מענק הכנסה – שכירים ועצמאיים(56)

ב- 27.12.2007 נחקק החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים- חוק "מס הכנסה שלילי". מטרתו, בין היתר, הינה להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות, ולצמצם את הפערים הכלכליים. להלן הסבר קצר לחוק, לרבות התיקונים שחלו בו עד ליום 31.12.2011

מה זה מענק הכנסה?
מענק הכנסה הוא למעשה מס הכנסה שלילי, המטרה של מס הכנסה שלילי היא לעודד אנשים להשתלב במעגל העבודה. יש לציין שכרגע, חוק מענק הכנסה לא חל על כולם.

מי זכאי למענק הכנסה?
עצמאי שבשנת המס 2011 עמד בכל שלושת התנאים הבאים:
עצמאי שמלאו לו 23 שנים ויש לו ילדים או שמלאו לו 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים והייתה לו הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2011.
לא היה בבעלותו או בבעלות בן-זוגו זכות במקרקעין (דירה,חנות,מגרש) שחלקו בזכות עולה על 50%.
מתקיים לגביו אחד מהשניים:
- אם יש לו ילד אחד או שניים או שגילו 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים,
והכנסתו החודשית גבוהה מ- 2,000 ₪ ונמוכה מ- 5,935 ₪.
- אם יש לו שלושה ילדים או יותר,
והכנסתו החודשית גבוהה מ- 2,000 ₪ ונמוכה מ- 6,502 ₪.
התנאים-
יש להגיש תביעה לקבלת מענק עד ליום 30.9.2012, לכל המאוחר!
הגשת התביעה מתבצעת בסניפי הדואר השונים, יש להגיע באופן אישי ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה. למסור פרטים שונים ולחתום.
הדו"ח השנתי הוגש באופן מקוון למשרדי מ"ה.

כיצד ניתן לערער על קביעת הזכאות למענק הכנסה?
אפשר להגיש ערעור על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות למענק הכנסה. עליך להגיש ערעור מנומק בכתב לנציג משרד האוצר הקרוב למקום מגוריך, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה הקביעה.

אינך מסכים עם ההחלטה לגבי הערעור שהגשת? באפשרותך לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי הנמצא באזור מגוריך.

למידע נוסף<<
הכותבת הינה עורכת דין העוסקת בתחום מיסוי ודיני העבודה
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא דיני עבודה אנא צרו קשר בטל': 09-773-9555 או בקרו באתרhttp://www.israel-law.co

הכתבות באתר זה הנן כלליות, ונועדו בין היתר ליתן מושג ראשוני באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. המלצתנו הנה בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, בטרם נקיטת פעולה כלשהי, וזאת בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה, כאשר לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ישנה חשיבות מכרעת, והוא כולל סייגים רבים וחובות אשר אי מילוי אחריהם עשוי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ובטענות. כמו כן, יתכן וחלו שינויים במצב המשפטי מאז פרסום המידע באתר זה.
אין האמור במאמר זה כדי להוות תחליף להיוועצות בעורך דין ו/או המלצה לייעוץ ספציפי