גובי - חיפוש עבודה - הצהרת פרטיות
שמור תמונה ביטול

הצהרת פרטיות(69)

הצהרת הפרטיות של JOBBY


JOBBY מכירה בכך שפרטיות היא זכות אנושית בסיסית, וכן מכירה בחשיבות של פרטיות, אבטחה והגנה על נתונים ללקוחותינו תהליכים עסקיים, מבני ניהול ומערכות טכניות שחוצים גבולות בינלאומיים, אנו שואפים לספק בכל הפעולות שלנו הגנות שגבוהות מהמינימום הנדרש בחוק ולפרוס מדיניות ונהלים עקביים ומחמירים.


הצהרת הפרטיות הזו מיידעת אותך לגבי נהלי הפרטיות שלנו ולגבי הבחירות שבאפשרותך לבצע והזכויות שבאפשרותך לממש בנוגע לנתונים האישיים שלך, כולל מידע שעשוי להיאסף מהפעילות המקוונת שלך, מהשימוש שלך בהתקנים ומהאינטראקציות שאתה מנהל עם באופן לא מקוון, כגון תקשורת עם נציגי התמיכה בלקוחות שלנו. JOBBY וכן על


הצהרת פרטיות זו אינה חלה על יישומים, שירותים, אתרי אינטרנט או מאפייני מדיה חברתית של צד שלישי שהגישה אליהם עשויה להתבצע דרך קישורים שאנו מספקים .jobby שלנו לנוחיותך ולמטרות מידע. קבלת גישה לקישורים אלה תגרום לך לצאת משירותי jobby וייתכן שתגרום לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך על-ידי צד שלישי. איננו שולטים, מאשרים או מציגים מצגים כלשהם בנוגע לאתרי אינטרנט של צד שלישי אלה או נהלי הפרטיות שלהם, שעשויים להיות שונים מאלה שלנו. אנו ממליצים לך לעיין בהצהרת הפרטיות של כל אתר שעמו אתה מקיים אינטראקציה לפני שתאפשר איסוף של הנתונים האישיים שלך ושימוש בהם